Projeler

DEVAM EDEN PROJELERİMİZ:

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Said Toker  "Vegan Puding Üretimi ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi ", TÜBITAK Projesi, 1139B411701538, Danışman, 2018

Prof.Dr. Osman Sağdıç  "ß-V Tohum Kristalleri Kullanımı ile Non-Karyojenik Çikolata Üretimi. TÜBİTAK- TOVAG Araştırma Projesi", TÜBITAK Projesi, TOVAG 115O028, Danışman, 2017

Prof.Dr. Osman Sağdıç  "EPA ve DHA İlaveli Fonksiyonel Çikolata Çeşitlerinin Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, TOVAG 215O465, Araştırmacı, 2017

Prof.Dr. Mustafa Tahsin Yılmaz  "Laktik Starter Kültürlerin Liyofilizasyon Ve Depolama Stabilitesinin Modellenmesi", TÜBITAK Projesi, 117O159, Danışman, 2017

Prof.Dr. Mustafa Tahsin Yılmaz  "Importance of nanoparticles and nanofıbers on fish quality", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, BEK-2017-26727, Araştırmacı, 2017

Prof.Dr. Mustafa Tahsin Yılmaz  "Liyofilizasyon yöntemi kullanılarak kurutma makinası oluşturulması ve meyve kurutmada uygulanması", TÜBITAK Projesi, 2170207, Danışman, 2017

Prof.Dr. Mustafa Tahsin Yılmaz  "Optimum Koşullarda Enkapsüle Edilen Probiyotik Bakteriler Ile Fonksiyonel Dondurma Üretimi, Sindirim Sistemindeki In Vitro Ve In Vivo Etkinliklerinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 117O829, Araştırmacı, 2017

Prof.Dr. Mustafa Tahsin Yılmaz  "Elektro-Püskürtme Yöntemi Ile Probiyotiklerin Enkapsülasyonu Ve Bu Mikroorganizmaların Tarhana Cipslerindeki Biyoyararlılığına Uygulanan İşlem Parametreleri Ile Depolama Süresinin Etkilerinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 117O333, Danışman, 2017

Prof.Dr. Mustafa Tahsin Yılmaz  "Nadir Bir Ekzopolisakkarit Olarak Alternanın Fonksiyonel Etkilerinin Belirlenmesi, Alternan Üretiminden Sorumlu Alternansükraz Enziminin Ekspresyonu ve Aktivitesinin Tespiti", TÜBITAK Projesi, 116O523, Araştırmacı, 2017

Prof.Dr. Mustafa Tahsin Yılmaz  "Kinoa ile Zenginleştirilmiş Organik Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdası Geliştirilmesi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 2017-697-14, Danışman, 2017

Prof.Dr. Mustafa Tahsin Yılmaz  "Nanopartikül İçerisine Kapsüle Edilen Doksorubisin ve Epoksomisin Kombinasyonunun Meme Kanseri Hücrelerine Olan Sitotoksik Etkileri", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TDK-2015-310, Araştırmacı, 2017

Prof.Dr. Mustafa Tahsin Yılmaz  "Ekmeklik Unların Pelemir (Cephalaria syriaca L.)ile Kuvvetlendirilmesi:Pelemir tohumunun karakterizasyonu, acılığın giderilmesi ve ekmekçilik kalitesini artırması bakımından değerlendirilmesi", TÜBITAK Projesi, 5140052, Araştırmacı, 2017

Prof.Dr. Mustafa Tahsin Yılmaz  "Mikroalgal Ekzopolisakkaritlerin Sütlü Tatlılar Endüstrisinde Kullanımı ve Biyoaktif, Reolojik ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM-15/AR-GE/35, Araştırmacı, 2017

Doç.Dr. Muhammet Zeki Durak  "HELAL GIDA AR-GE MÜKEMMELLİYET MERKEZİ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TR10/16/YNY/0051, Yönetici, 2017

Doç.Dr. Muhammet Zeki Durak  "Geleneksel Ekşi Hamur Ekmeği Üretime Yönelik Teknolojik Özellikleri Yüksek Yerli Ticari Starter Kültür Üretimi", TÜBITAK Projesi, , Diğer, 2017

Doç.Dr. Muhammet Zeki Durak  "Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus (MRSA) ve Vankomisine Dirençli Enterokok (VRE) İnfeksiyonlarının Yüzey Plazmon Rezonans Tabanlı Kit Sistemi ile Hızlı ve Hassas Olarak Belirlenmesi ", TÜBITAK Projesi, 213S133, Yönetici, 2017

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Said Toker  "Farklı Yağ Çeşitlerinin Kaplamalık Çikolatanın Reolojisine Etkisinin İncelenmesi ve Kaplamalık Çikolata Kalite Özelliklerinin Geliştirilmesi ", SAN TEZ, 0833.STZ.2014, , 2017

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Said Toker  "Endüstriyel Gıda Atıklarının Çikolata Türevi Ürünlerde Maliyet Optimizasyonu Amacı ile Kullanımı", TÜBITAK Projesi, 217O054, Yönetici, 2017

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Said Toker  "Endüstriyel Gıda Atıklarının Çikolata Türevi Ürünlerde Maliyet Optimizasyonu Amacı ile Kullanımı", TÜBITAK Projesi, 217O054, Yönetici, 2017

TAMAMLANAN PROJELERİMİZ:

Prof.Dr. Osman Sağdıç  "Bakliyatla Sağlıklı Beslenme Sağlıklı Hayat", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, , Araştırmacı, 2016

Prof.Dr. Osman Sağdıç  "Ekzopolisakkarit Üreten Laktik Kültürlerin Tereyağı, Yayık Tereyağı ve Kaymağın Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2016

Prof.Dr. Osman Sağdıç "İnstant Nane Çayı, Buzlu Nane Çayı ve Mikroenkapsüle Nane Esansiyel Yağı Üretimi", TÜBITAK Projesi, , Danışman, 2016

Prof.Dr. Muhammet Arıcı "Geleneksel Küflü Peynirlerden İzole Edilen Küflerin Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu Bu İzolatlarla Küflü Peynir Üretimi", BAP Doktora, NKUBAP.00.24.DR.10.07, Yönetici, 2016

Prof.Dr. Muhammet Arıcı "Fermente ürünlerden izole edilecek laktik asit bakterilerinde homopolimerik ve heteropolimerik ekzopolisakkarit (Eps) üreten türlerin molküler metotlar ile açığa çıkarılması", TÜBITAK Projesi, 114O695, Danışman, 2016

Yrd.Doç.Dr. Zeki Durak, Geleneksel Ekşi Hamur Ekmeği Üretimine Yönelik Teknolojik Özellikleri Yüksek Yerli Ticari Starter Kültür Üretimi. TÜBİTAK 1505 Projesi, Proje Numarası: 5150003, 2015.

Doç.Dr. Mustafa Tahsin Yılmaz (Yürütücü), Farklı meyve atıklarından elde edilen doğal polimerlerin biyoaktif ve reolojik özelliklerinin belirlenmesi. BAP Projesi, 2015.

Doç.Dr. Mustafa Tahsin Yılmaz (Yürütücü), Gıda Teknolojisinde Kullanılan Doğal Polimerlerin Reolojik ve İnterfacial (arayüzey) Özelliklerinin Belirlenmesi. BAP Projesi, 2015.

Yrd.Doç.Dr. Fatih Törnük (Yürütücü), Gıdalarda kullanılabilir kolloidal ovalbumin kaynaklı nanotaşıyıcıların  üretimi ve stabilitelerinin belirlenmesi.BAP Projesi, 2015.

Yrd.Doç.Dr. Fatih Törnük (Yürütücü), Türkiye'de yetiştirilen çemenotu tohumlarından elde edilen gamlardan nanokillerle güçlendirilmiş biyobozunur nanokompozit film üretimi, optimizasyonu ve karakterizasyonu. BAP Projesi, 2015.

Prof.Dr. Muhammet Arıcı (Yürütücü), Fonksiyonel bir bileşen olarak gölevez (Colocasia esculenta L. Schott)ununun fırıncılık ürünlerinde kullanımı. TÜBİTAK Projesi, Proje Numarası: 114O391, 2014-2016.

Yrd.Doç.Dr. Fatih Törnük (Yürütücü), Ekmeklik Unların Pelemir (Cephalaria syriaca L.) ile Kuvvetlendirilmesi: Pelemir tohumunun karakterizasyonu, acılığın giderilmesi ve ekmekçilik kalitesini artırması bakımından değerlendirilmesi. TÜBİTAK Projesi, 2014-2016.

Prof.Dr. Muhammet Arıcı (Yürütücü), Lale taç yapraklarından pilot ölçekli doğal boya üretimi.TÜBİTAK 1505 Projesi, Proje Numarası: 5130023, 2013-2015.

Doç.Dr. Mustafa Tahsin Yılmaz (Yürütücü), Türkiye’de ticari olarak yetiştirilen farklı türdeki adaçayı tohumlarından optimum koşullarda endüstriyel ölçekte gam üretimi ve bu gamların fizikokimyasal, kompozisyonel, konformasyonel, mikroyapısal, teknolojik ve reolojik özelliklerinin belirlenmesi. TÜBİTAK- TOVAG Araştırma Projesi, Proje Numarası: 112O533, 2013-2015.

Prof.Dr. Osman Sağdıç (Araştırmacı), Ülkemizde Yetişen Bazı Gül Çeşitlerinin Peyzaj ve Endüstriyel Amaçlı (Tıp, Kozmetik ve Gıda Sektöründe) Kullanım Olanaklarının Araştırılması. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, SAN-TEZ projesi, 2012-2014.

Doç.Dr. Mustafa Tahsin Yılmaz (Yürütücü), Ekzopolisakkarit (EPS) üreten laktik asit bakterilerinin bazı gıdaların tekstürel, reolojik ve mikroyapısal özelliklerine etkisi. TÜBİTAK- TOVAG Araştırma Projesi, Proje Numarası: 112O169, 2012-2014.

Prof.Dr. Osman Sağdıç (Yürütücü), Geleneksel fermente gilaburu (Viburnum opulus L.) meyve suyundan izole edilen laktik asit bakterilerinin probiyotik özellikleri ve endüstriyel üretimde kullanımları. TÜBİTAK Projesi, Proje Numarası: 110O214, 2010-2013.

Prof.Dr. Muhammet Arıcı (Yürütücü), Ekşi Hamurdan Starter Kültür Olarak Kullanılabilecek Mayaların İzolasyonu, Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Bu Mayaların Ekmek Üretiminde Kullanılması. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Projesi, 2013-2015.

Doç.Dr. Mustafa Tahsin Yılmaz (Yürütücü), Gıda atıklarından geri kazanılan modifiye pektinin fonksiyonel ve reolojik özelliklerinin belirlenmesi, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Projesi, 2014-2016.

Doç.Dr. Mustafa Tahsin Yılmaz (Araştırmacı), Mikroalgal Ekzopolisakkaritlerin Sütlü Tatlılar Endüstrisinde Kullanımı ve Biyoaktif, Reolojik ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Projesi, 2015.

Prof.Dr. Osman Sağdıç (Yürütücü), Lale soğanı üretiminde atık olarak ortaya lale çiçeklerinden doğal gıda boyası ve biyoaktif madde üretimi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Projesi, Proje Numarası: TAGEM/ 10/ AR-GE/03, 2010-2012.

Prof.Dr. Osman Sağdıç (Yürütücü), Gıdalara Normal veya Tağşiş Amaçlı Katılan Jelatin Kaynağının Tespiti İçin Yeni Yöntemlerin Geliştirilmesi. TAGEM Projesi, 2013-2015.

Prof.Dr. Osman Sağdıç (Yürütücü), Farklı yağ çeşitlerinin kaplamalık çikolatanın reolojisine etkisinin incelenmesi ve kaplamalık çikolata kalitesinin geliştirilmesi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Santez Projesi, Proje Numarası: 0833.STZ.2014, 2014-2016.

Doç.Dr. Mustafa Tahsin Yılmaz (Yürütücü), Ekzopolisakkarit (EPS) üreten laktik asit bakterilerinin etkileri kullanılarak üretilen peynirlerin tekstür profilleri (TPA) ve mikroyapısal özellikleri. BAP Projesi, 2012-2014.

Doç.Dr. Mustafa Tahsin Yılmaz (Yürütücü), Fermente sucukların tekstür profilleri (TPA) üzerine ekzopolisakkarit (EPS) üreten laktik asit bakterilerinin etkilerinin belirlenmesi. BAP Projesi, 2012-2014.

Doç.Dr. Mustafa Tahsin Yılmaz (Araştırmacı), Kompleks gıda sistemlerinin bazı fiziksel özelliklerinin optimizasyonu ve modellenmesinde yüzey tepki metodu ve bulanık mantık sistemlerinin kullanımı ve tanımlayıcı matematiksel simülasyon fonksiyonlarının geliştirilmesi. BAP Projesi, 2012-2014.

Doç.Dr. Mustafa Tahsin Yılmaz (Araştırmacı), Doğrusal olmayan davranış gösteren gıda sistemlerinin yatışkan faz, dinamik titreşimli kayma ve sürünme toparlanması özelliklerinin optimizasyonu ve modellenmesinde yüzey tepki metodunun kullanımı ve tanımlayıcı matematiksel simülasyon fonksiyonlarının geliştirilmesi. BAP Projesi, 2012-2014.

Prof.Dr. Muhammet Arıcı(Yürütücü),  Geleneksel küflü peynirlerden izole edilen küflerin morfolojik ve moleküler karakterizasyonu,bu izolatlarla küflü peynir üretimi. Proje No: NKUBAP00.24.DR.10.07, 2012-2016.

Prof.Dr. Muhammet Arıcı (Yürütücü), Ekşi hamurdan izole edilen mayaların teknolojik özelliklerinin ve bu mayalarla üretilen ekmeklerin kalite kriterlerinin belirlenmesi. BAP projesi: 2012-07-05-KAP07, 2012-2015.

Prof.Dr. Muhammet Arıcı (Yürütücü), Ekşi hamurdan mayaların izolasyonu ve moleküler biyolojik metodlarla tanımlanması. BAP projesi: 2012-07-05-KAP06, 2012-2015.

Prof.Dr. Osman Sağdıç (Yürütücü), Geleneksel Olarak Üretilen Bazı Sosların Fizikokimyasal ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin İncelenmesi ve Probiyotik Çemen ve Domates Sosu Üretimi. BAP projesi: 2012-07-05-KAP04, 2012-2015.

Prof.Dr. Osman SAĞDIÇ (Yürütücü), Çiğ Sütten Üretilen Geleneksel Peynirlerin Fizikokimyasal Özellikleri, Mikrobiyal Güvenliği ve Tekstürü Üzerine Kekik ve Sarımsak Aromatik Sularının Etkisi. BAP projesi: 2012-07-05-KAP03, 2012-2015.

Yrd.Doç.Dr. Zeki DURAK (Yürütücü), Marul ve Salkım Domateslerin Buhar Fazında Etil Piruvat ile Dekontaminasyonu. BAP projesi: 2012-07-05-KAP08, 2012-2015.

Yrd.Doç.Dr. Zeki DURAK (Yürütücü), Gıdaların Raf Ömürlerinin Uzatılması İçin Yeni Nesil Antimikrobiyal Ambalaj Materyallerinin Geliştirilmesi. BAP Projesi: 2013-07-05-KAP01, 2013-2015

Yrd.Doç.Dr. Görkem Özülkü "Ekmeklerde Küflenmeye Karşı Antifungal Sprey Üretimi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1771.TGSD.2015, Yönetici, 2016

Yrd.Doç.Dr. Görkem Özülkü "Fonksiyonel Bir Bileşen Olarak Gölevez (Colocasia esculenta L. Schott) Ununun Fırıncılık Ürünlerinde Kullanımı", TÜBITAK Projesi, 114O391, , 2016