Staj ile ilgili önemli duyuru

Staj ile ilgili önemli duyuru

Son zamanlarda öğrencilerimizden bölümümüzde laboratuvar stajlarını yapabilme imkanlarının olup olmadığı sıklıkla sorulmaktadır. 

1) Bölümümüzde laboratuvar staj imkanı, mezuniyet aşamasında olup da laboratuvar stajı eksik kalan öğrenciler için belli bir kontenjan ve planlama dahilinde sağlanacaktır. Bu sınıflardaki ( 3. ve 4. sınıflar )  öğrencilerimizin 26 Haziran Cuma gününe kadar imzalı dilekçelerini bölüm e-posta adresine online olarak göndererek başvuru yapmaları gerekmektedir. Staja kabul edilen öğrenciler ve staj tarihleri, bölüm web sayfasında duyurulacaktır.

2) Fakülte Yönetim Kurulu kararı gereğince mezuniyet aşamasında bulunan öğrencilerimiz mesleki stajını % 70 oranında tamamlamış olmaları halinde stajını tamamlamış olarak kabul edilecektir.

3) Bu kararlar haricinde stajın ödev, proje vs. ile uzaktan yapılacağı ya da bölümde tamamlanacağına dair henüz  ne üniversite senatosunda ne de fakülte yönetim kurulunda alınmış bir herhangi bir karar bulunmamaktadır.

4) Yeni bir karar alındığında öğrencilerimize bölüm sayfasından duyuru yapılacaktır.

Lütfen bölüm sayfamızı yeni duyurular için sıklıkla kontrol ediniz.