FİNAL SINAVINA GİREMEYEN VEYA SINAV SÜRECİNDE SORUN YAŞAYIP SINAVI TAMAMLAYAMAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN MAZERET TALEPLERİ

Kabul edilebilir sebeplerle sınava giremeyen veya sınav esnasında birtakım teknik problemler yaşayarak sınavı tamamlayamayan öğrenciler için telafi amaçlı online mazeret sınavı imkanı verilecektir.

Bu öğrencilerin, durumlarını açıklayıcı bir dilekçe yazarak imzalayıp mazerete delil teşkil edecek belgelerle birlikte taratarak veya resmini çekerek (jpg, pdf formatında) gdmblm@yildiz.edu.tr e-posta adresine 29.06.2020 tarihine kadar göndermesi gerekmektedir.

 

Dilekçeler ilgili kurullarca değerlendirilip öğrencinin mazeret sınavına girip giremeyeceği kendisine bölümü tarafından bildirilecektir. Mazereti kabul edilen öğrencilerin mazeret sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili bölüm başkanlığı tarafından koordine edilir.

Bu sınavlar, mazeret sınavlarına esas teşkil eden sınavlarda uygulanan yöntem ile yapılacaktır.

 

Not: Yukarıda belirtilen belgeleri 29.06.2020 tarihine kadar Bölüm Başkanlığına iletmeyen öğrenciler Final Mazeret Sınavına kesinlikle alınmayacaktır.

/media/files/FR-0609-Fakülte-Yüksekokul Öğrenci Genel Dilekçe Formu (1).doc

/media/files/2019-2020 Bahar Donemi Yariyil Sonu Sinavlarina iliskin usul ve esaslar.pdf

/media/files/2019-2020 Egıtım-Ogretım Yılı Akademık Takvimi (COVİD-19 NEDENİYLE REVİZYON) 05_06_2020-SON.xls