MÜDEK akreditasyon çalışmaları Hk

Bölümümüzde MÜDEK akreditasyon çalışmaları kapsamında Bölüm Stratejik Planlama ve Sürekli İyileştirme Komisyonu, Eğitim amaç|arının yeniden düzenlenmesi ve Danışma Kurulunun oluşturulması hakkndaki kurul kararına buradan ulaşabilirsiniz.