İŞKUR Akademik Çalışma Programı

T.C. Aile, Çalışma ve  Sosyal Hizmetler Bakanlığı  tarafından çalışma hayatı ve istihdam alanında yapılacak lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenoilerinin akademik çalışmalarını desteklemek üzere İŞKUR Akademik Çalışma Programı (AÇP) hayata geçirilmiştir, Söz konusu Program ile çalışma hayatı ve istihdam alanında akademik yayınlann sayısının artınlması, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik beşeri sermayehavuzunun genişletilmesi ve akademik çalışmalann sonuçlannın işgücü piyasasına uyarlanarak yeni politikaların oluşturulmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.
 
Bu kapsamda, komisyon tarafından başanlı olarak belirlenen çalışmalar için lisans öğrencilerine 2.500 TL, yüksek lisans öğrencilerine 5.000 TL ve doktora öğrencilerine 7.500 TL tutarında destek
sağlanacaktır. Bu çerçevede, İŞKUR'un sağlayacağı destekten faydalanmak isteyen öğrenciler, başwrulannı 15 Mart - 14 Nisan 202l tarihleri arasında akademi.iskur.gov.tr adresinden
yapabiIeceklerdir.
 
Ek:
 
Afiş