Gıda Bilimleri Anabilim Dalı

Prof.Dr. Muhammet ARICI (Anabilim Dalı Başkanı)

L.: 
Y.L./DR.:
Araştırma Alanları:

Doç.Dr. M. Zeki DURAK

L.:
Y.L./DR.:
Araştırma Alanları:

Doç.Dr. Fatih TÖRNÜK

L.:
Y.L./DR.:
Araştırma Alanları:

Dr.Öğr. Üyesi Salih KARASU

L.:
Y.L./DR.:
Araştırma Alanları:

Dr.Öğr. Üyesi Abdulatef Ahhmed

L.:
Y.L./DR.:
Araştırma Alanları:

Öğr. Gör. Nur ÇEBİ

L.:
Y.L./DR.:
Araştırma Alanları:

Arş. Gör. Perihan Kübra AKMAN

L.:
Y.L./DR.:
Araştırma Alanları:

Arş. Gör. Gülsüm UÇAK ÖZKAYA

L.:
Y.L./DR.:
Araştırma Alanları:

Arş. Gör. Fidan Özge CAN

L.:
Y.L./DR.:
Araştırma Alanları:

Arş. Gör. Eylül ÖZTÜRK

L.:
Y.L./DR.:
Araştırma Alanları: