Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı

Prof.Dr. Osman SAĞDIÇ (Anabilim Dalı Başkanı)

L.:
Y.L./DR.:
Araştırma Alanları:

Prof.Dr. Mustafa Tahsin YILMAZ

L.:
Y.L./DR.:
Araştırma Alanları:

Dr.Öğr. Üyesi Ayşe KARADAĞ

L.:
Y.L./DR.:
Araştırma Alanları:

Dr.Öğr. Üyesi Ömer Said TOKER

L.:
Y.L./DR.:
Araştırma Alanları:

Dr.Öğr. Üyesi Görkem ÖZÜLKÜ

L.:
Y.L./DR.:
Araştırma Alanları:

Arş. Gör. Selma KAYACAN

L.:
Y.L./DR.:
Araştırma Alanları:

Arş. Gör. Hatice BEKİROĞLU

L.:
Y.L./DR.:
Araştırma Alanları:

Arş. Gör. Duygu ÖZMEN

L.:
Y.L./DR.:
Araştırma Alanları:

Arş. Gör. Öznur SAROĞLU

L.:
Y.L./DR.:
Araştırma Alanları:

Arş. Gör. Fatih BOZKURT

L.:
Y.L./DR.:
Araştırma Alanları:

Arş. Gör. Muhammed ÖZGÖLET

L.: 
Y.L./DR.:
Araştırma Alanları: