İletişim

Yıldız Teknik Üniversitesi
Kimya-Metalürji Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
Davutpaşa Kampüsü
34210, Esenler, İstanbul

Tel: +90 212 383 45 72   Fax:+90 212 383 45 71
Öğrenci İşleri : +90 212 383 47 03
E-posta: gdmblm@yildiz.edu.tr


Contact

Yıldız Technical University
Faculty of Chemical and Metallurgical Engineering
Department of Food Engineering
Davutpaşa Campus,
34210, Esenler, İstanbul,TURKEY

Phone: +90 212 383 45 72  Fax:+90 212 383 45 71
Student Affairs :+90 212 383 47 03
E-mail: gdmblm@yildiz.edu.tr