Bölüm Hakkında

 

Gıda Mühendisliği; fizik, kimya, biyoloji ve mühendislik bilimlerinin gıda mühendisliği alanına uyarlanması; ayrıca gıda işleme metotlarının geliştirilmesi, uygun yöntemlerle işlenmesi ve muhafazası, taşınması, analizleri ve yeni gıdaların üretilmesinde ve geliştirilmesinde uygulama alanı bulan bir mühendislik dalıdır. Yani çiftlikten/tarladan sofraya güvenli bir gıda üretiminden sorumlu bir mühendislik dalıdır.

Bu tanım altında, Gıda Mühendisliği Bölümü, gıda hammaddelerinin değerlendirilmesi ve gıda kaynaklarının nitelik ve nicelik olarak korunması, artıklarının değerlendirilmesi, yeni ürünlerin geliştirilmesi, ham maddelerden çok yönlü yararlanılması, gıda güvenliğinin sağlanması ve fonksiyonel gıdaların üretilmesi konusunda araştırmalar yapmakta ve nitelikli gıda mühendisi yetiştirmeyi amaçlamaktadır.