Komisyonlar

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM KOMİSYONLARI :

Endüstriyel İlişkiler ve Staj Komisyonu

Başkan :   Doç.Dr.Fatih TÖRNÜK

Üye :        Arş. Gör. Hüseyin DEMİRCAN

Üye :        Arş.Gör.  Rahime DÜNDAR

Ders Programı ve Sınav Koordinasyon Komisyonu :

Başkan:    Dr. Öğr.Üyesi Görkem ÖZÜLKÜ

Üye :        Arş.Gör. Fidan Özge CAN

Üye:         Arş.Gör. Hatice BEKİROĞLU

 

Kalite  Komisyonu :

Başkan :   Dr. Öğr.Üyesi Salih KARASU

Üye :        Arş.Gör. Perihan Kübra ÇİÇEK

Üye:         Arş.Gör. Duygu ÖZMEN

 

İntibak ve Muafiyet Komisyonu :

Başkan :   Dr. Öğr.Üyesi Görkem ÖZÜLKÜ

Üye:         Arş.Gör. Öznur SAROĞLU

Üye:         Arş.Gör. Eylül ÖZTÜRK

 

Erasmus Uluslararası İlişkiler, Mevlana ve Farabi Komisyonu :

Başkan:           Doç.Dr.M.Zeki DURAK

Başkan Yrd. :   Dr. Öğr.Üyesi Ayşe KARADAĞ

Başkan Yrd. :   Dr. Öğr.Üyesi Abdulatef AHHMED

Üye :              Arş.Gör. Perihan Kübra ÇİÇEK

Üye:               Arş.Gör. Ruşen METİN YILDIRIM

 

Bologna Komisyonu :

Başkan :        Dr. Öğr.Üyesi Ömer Said TOKER

Üye :             Arş.Gör. Hatice BEKİROĞLU

 

Web Tasarımı ve Güncelleme Komisyonu

Başkan:        Doç.Dr.Fatih TÖRNÜK

Üye :            Arş.Gör. Fatih BOZKURT

Üye :            Arş.Gör. Fidan Özge CAN

 

Eğitim Öğretim Yürütme ve Geliştirme Komisyonu

Başkan :      Dr. Öğr.Üyesi Ömer Said TOKER

Üye :           Arş.Gör. Öznur SAROĞLU

Üye :           Arş.Gör.Selma KAYACAN

 

Akademik Teşvik ve Değerlendirme Komisyonu :

Başkan :       Prof. Dr. Muhammet ARICI

Başkan Yrd:  Doç.Dr. M. Zeki DURAK

Üye :            Arş.Gör. Perihan Kübra AKMAN

 

Sosyal Etkinlik ve Düzenleme Komisyonu:

Başkan :      Dr. Öğr.Üyesi Ömer Said TOKER

Üye :          Arş.Gör. Hatice BEKİROĞLU

Üye :          Arş.Gör. Eylül ÖZTÜRK

 

Af Komisyonu:

Başkan :       Doç.Dr. M. Zeki DURAK

Başkan Yrd:  Doç.Dr.Fatih TÖRNÜK

Üye :           Dr. Öğr.Üyesi Görkem ÖZÜLKÜ

 

Eğitim Öğretim ve Akreditasyon Komisyonu: