Yönetim

 

                                                            

                                                                      Prof. Dr. Muhammet ARICI 

                                                                                           (Bölüm Başkanı)   

 

 

                                                                                                                                     

                Dr. Öğr. Üyesi Ömer Said TOKER                                                                       Dr. Öğr. Üyesi Salih KARASU 

                 (Bölüm Başkan Yardımcısı)                                                                                   (Bölüm Başkan Yardımcısı)